Month: April 2017

Blom-Singer® Voice Prosthesis Placement Surgical Kit

Kirurgiskt kit för primär- eller sekundärinsättning av röstventil. Färgmarkeringarna på spetsen hjälper till att bedöma hur tjock trakealväggen är, vilket gör det lättare att välja rätt längd på röstventilen.

HME Starter kit!

Nu lanserar vi två nya HME starter kit, både för nyopererade och för erfarna patienter. Kontakta oss gärna för att gratis få prova vårt breda sortiment av HME och plåster.  

Natt HME för ostörd sömn

Humidotwin® är en HME utan talfunktion avsedd för att användas under natten. Trots att HMEs långsiktigt minskar slemproduktion, finns den i viss mån kvar och kan leda till hosta.  Sker detta under natten kan sömnen störas. Humidotwin® är designad att minimera risken att kassetten blockeras t.ex. av kudden. Dess ihåliga kanal i kombination med en övertrycksventil […]

LARYVOX® Extra Fine: Vattentätt och diskret

LARYVOX® Extra Fine är ett större, tunnare plåster med ett flertal olika användningar. Dess storlek gör det möjligt att täcka en större yta av halsen, vilket kan vara användbart i ojämna stomas. Genom att använda sig av ett tunt och genomskinligt materialet, anpassar sig plåstret bra till både huden och patientens rörelser. Det kan även klippas till […]

Ett hudvänligt plåster för känslig hud

LARYVOX® Hypoallergenic plåstret är gjort för patienter med extra känslig hud. Genom att använda både ett hudvänligt klister och ett mjukt plåstermaterial så reducerar  den risken för allergiska reaktioner.  Med en ännu mer flexibel fit och fästningsförmåga än hydrosoft plåstret, är hypoallergenic plåstret en unik problemlösare för dom som har svårt att använda plåster över […]

Blom-Singer® Adjustable Bi-Flanged Fistula Prosthesis

Adjustable Bi-Flanged Fistula Prosthesis är en innovativ lösning för patienter med hypopharyngeal fistelbildningar. Genom att säkra fisteln med hjälp av två flänsar i medicinsk silikon, en på var sida av fisteln, så blir det möjligt att minska läckage av saliv, mat och dryck. Flänsarna kommer i tre olika olika storlekar vilket också gör produkten anpassningsbar till olika […]

Inflytt på Medicon Village

2017 öppnade Fahl Scandinavia sitt kontor på Medicon Village Science Park i Lund. Här sitter över 120 andra företag och organisationer som också är verksamma inom life sciences. Företagen skiljer sig avsevärt från varandra och representerar delar från hela hälsokedjan. Allt från stora och små tillverkare, forskare, konsultbolag och venture capital bolag. Det är med […]

Ett brett sortiment av röstventiler

Unika problem kräver unika lösningar. Människor är olika och en standard röstventil kanske inte är rätt för alla. Vi har stor förståelse för dessa olikartade krav och erbjuder därför ett brett sortiment röstventiler för att möta dom. Genom vår produktlinje av vanliga och “Special-Order” ventiler så går det att beställa röstventiler i speciallängder, med stora flänsar, ökat […]