Andreas Fahl

Andreas Fahl passar på att besöka sitt första icke-Tysktalande kontor på Medicon Village, Lund. Härifrån servar vi den Svenska marknaden.