Leverantörer

ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH är en internationellt etablerad leverantör av produkter inom luftvägshantering och andningsvård – speciellt för trakeotomerade och laryngektomerade patienter.

http://www.fahl-medizintechnik.de/

Företagsprofil (i Fahls egna ord):

Som både tillverkare av medicintekniska produkter och specialist inom trakeotomi- och laryngektomivård, har Fahl varit en tillförlitlig partner för patienter och sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterskor, logopeder m.fl. sedan 25 år tillbaks. Den ökande internationella efterfrågan av vårt omfattande och breda produktsortiment har lett till ett snabbt växande nätverk av både internationella kunder och distributörer på senare år.

I patientens tjänst sedan 1992

Företaget grundades 1992 av entrepenören Andreas Fahl. Sortimentet breddades snabbt att inkludera produkter från alla kända internationella tillverkare.

Utveckling, tillverkning och distribution

Efter flera års erfarenhet av försäljning så tog Fahl nästa steg och började producera och utveckla sina egna produkter tillsammans med kompetenta samarbetspartners för att bättre möta sina kunders behov.

Avtal och samarbete med sjukvården

Genom att jobba nära till patient och försäkringsbolag i Tyskland med erfarna säljare (som har frekvent kontakt med sjukvården), har vi en hög kompetens i att utveckla produkter och möta patienternas, läkarnas, sjuksköterskornas och logopedernas behov.

Dynamisk innovationsnivå och helhetslösning

Resultatet av en hög innovationsnivå inom företaget är lätt att se. Om man t.ex. tittar på produktlanseringar, så har ca. 10 olika trakeotomikanylfamiljer tagits fram under de senaste 10 åren. Vi erbjuder även ett brett sortiment av förbrukningsprodukter och tillbehör så som HME kassetter (fukt- och värmeväxlare), talventiler, plåster med adaptor, kanylband samt andra produkter för röstrehabilitering.

Trots att en hög andel av vårt sortiment är utvecklade och tillverkade av oss själva, så fortsätter vi att erbjuda produkter från andra ledande leverantörer t.ex. Blom-Singer röstventiler från InHealth, USA. Detta möjliggör att vi kan erbjuda en heltäckande patientvård med många olika specialanpassade alternativ.

Med denna filosofi har vi lyckats positionera oss som en av dom ledande leverantörerna av specialistlösningar för trakeotomerade och laryngektomerade i t.ex. Tyskland.

Dotterbolag

Det första utländska kontoret öppnades i Österrike 2003 och var ett viktigt steg mot globalisering. Sedan dess har samarbete inletts med ett stort antal distributörer över hela Europa och resten av världen. Dotterbolaget i Sverige och den ökade aktiviteten i de övriga Skandinaviska länderna är ytterligare ett exempel på intresset för Fahls sortiment internationellt.

Vårt fokus ligger på följande tjänster:

  • Utveckling och tillverkning av produkter avsedda för hantering och rehabilitering av luftvägarna.
  • Kvalitetssäkring (ISO 9001:2008 and EN ISO 13485:2012 + AC:2012).
  • Internationell försäljning och marknadsföring (av våra produkter samt kända internationella leverantörer).
  • Specialanpassning av produkter för enskilda patienter.
  • Kvalificerad rådgivning och utbildning på våra träningscenters i Köln, Lund samt i samarbete med lokala och internationella sjukhus.
  • Snabba produktleveranser.

Kvalitetssäkring

Vår främsta uppgift är att ha nöjda kunder och prioritera säkerheten.

Vårt företag har därför sitt eget kvalitets- och kvalitetssäkringssystem baserat på ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012 + AC2012 standarder som överenstämmer med ”The European Medical Devices Directive 93/42/EEC” Annex II. Även offentliga upphandlingar, forskning och utveckling, tillverkning och försäljning inspekteras och certifieras årligen med samma noggrannhet av s.k. ett anmält organ.

Ett verktyg för att uppehålla dessa standarder är att kontinuerligt mäta och utvärdera kundnöjdhet t.ex. insamlat via besöksrapporter (CRM) samt via analys av kundnöjdhet och feedback.

Hög tillväxt och dynamik

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH växer fortsatt vidare och har för närvarande c:a 200 medarbetare.

Vår verksamhetsidé

Din samarbetspartner för hantering och rehabilitering av luftvägarna för trakeotomerade och laryngektomerade patienter.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans med er.

http://www.fahl-medizintechnik.de/